+381 (0)18 424 81 58, +381 (0)60 42 48 158
Tebo Med doo, Vardarska 10 III 5, 18000 Niš

EMOFLUOR

REŠENJE ZA OSETLJIVE ZUBE I OGOLJEN VRAT ZUBA REŠENJE ZA OSETLJIVE ZUBE I OGOLJEN VRAT ZUBA

Emofluor

REŠENJE ZA OSETLJIVE ZUBE I OGOLJEN VRAT ZUBA

Emofluor pasta

SVAKODNEVNA PRIMENA

(RDA 37, Ra 0.49, Re 33,3)

Pasta za svakodnevnu upotrebu sa stabilnim Kalaj (II) fluoridom
kod osetljivih zuba, vrata zuba i iritiranih desni
Sprečava nastanak karijesa
Stimulise salivaciju i sprečava suvoću usta

Emofluor Gel

Intenzivna nega kod osetljivih zuba, vrata zuba i iritiranih desni

(RDA 18, PH 4.6 – 5.4)

Gel za intezivnu negu sa stabilnim Kalaj (II)-fluoridom

1x dnevno (uveče), u akutnim stanjima nekoliko puta dnevno, četkicom za zube ili vrhom prsta naneti na zube i desni, ispljunuti ne ispirati

Učestalost:

Svaka treća osoba pati od preosetljivosti dentina!

Gubitak gleđi ili atrofija desni dovode do osetljivosti zuba i ogoljavanja vrata zuba. Starenje, inflamacija ili iritacija gingive odgovorni su za atrofiju desni.

To dovodi do toga da osetljivi vrat zuba bude direktno izložen spoljašnjim nadražajima (vruće, hladno, slatko, kiselo, kontakt), što izaziva oštar bol.
Takođe su najčešće iritacije na erodiranom vratu zuba, koje su u većini slučajeva prouzrokovane agresivnim tehnikama pranja zuba (tvrde četkice za
zube, prejak pritisak, abrazivne paste za zube).

Šta više, površine koje su, kao posledica žvakanja postale glatke, osetljive su na bol. Kratkotrajni bol takođe se može javiti nakon dentalnog čišćenja.

Uzrok:

Patofiziologija

Dentin se sastoji od brojnih malih kanalića (tubula). Ovi tubuli ispunjeni su tečnošću. Kod izloženog dentina ova tečnost reaguje na spoljašnje nadražaje (tople ili hladne temperature, dodir, vazduh) čime se iritiraju nervni završeci i izaziva bol.

Ako su zubi ili vrat zuba osetljivi na bol, pranje zuba takođe postaje bolno. Samim tim se oralna higijena zanemaruje što prouzrokuje ozbiljne bolesti desni i zuba.

Dodatna prednost

Depozit kalaj (II) fluorida je takođe izvanredan rezervoar fluorida koji pomaže u prevenciji karijesa korena zuba. Štavise, on pruža sveobuhvatnu zaštitu od agresivnih kiselina i sprečavaju erozije

Rešenje:

Kalaj (II) Fluorid

Kalaj (II) fluorid stvara depozit na površini dentina. Dentinski kanalići su zapušeni pa tako ova okluzija sprečava prenos bolnih nadražaja do nervnih završetaka. Bol je blokiran

SEM prikaz dentina nakon primene natrijum fluorida
NaF (1000ppm F, komercijalna pasta za zube):
Nepromenjeno stanje tubula dovodi do bolne preosetljivosti.

SEM prikaz dentina nakon primene kalaj (II) fluorida
SnF2 (1000ppm F, EMOFLUOR pasta za zube):
Ekstenzivna okluzija tubula. Efektivno olakšanje bola.

Kalaj (II) fluorid, sveobuhvatni lokalni terapijski agens oralne higijene:

  • • Sprečava karijes korena zuba
  • • Odličan kariostatski efekat
  • • Štiti vrat zuba od agresivnih kiselina koje dovode do omekšavanja dentina
  • • Desenzibilizacija dentina
  • • Antimikrobna aktivnost
  • • Anti-inflamatorni efekat

EMOFLUOR®:

Stabilni kalaj (II) Fluorid

Teško je stabilizovati dvovalentni kalaj (II) fluorid (SnF2) zbog hidrolize i oksidacije u gel ili pastu za zube, a da se ne umanji njegova biološka dostupnost. Ipak, kod Emofluor proizvoda ovaj problem je uspešno rešen.

Klinički dokazano bolje dejstvo Emofluor proizvoda zbog stabilnog kalaj (II) fluorida

EMOFLUOR® – kalaj (II) fluorid je najefikasniji pri lečenju ogoljenog vrata zuba, dentalne preosetljivosti i profilakse karijesa.

EFEKAT PROTIV PREOSETLJIVOSTI DENTINA:
Depozit kalaj-fluorofosfata na dentin dokazane su
određivanjem koncentracije kalaja na dentin.

KARIOSTATSKI EFEKAT:
Otpornost dentina na kiseline dokazana je merenjem
koncentracije kalcijuma van područja dentina.

EMOFLUOR® Gel i EMOFLUOR® pasta pokazuju visok:
nivo depozita koji se formira na denti u odnosu na
kontrolu vode i komercijalno dustupnu nestabilnu formulaciju. EMOFLUOR® proizvodi pokazuju bolju kariosta-tsku aktivnost zbog veće koncetracije depozita što dovodi do smanjenja preosvetljivosti.

Upotreba EMOFLUOR® gela i EMOFLURO® paste za:
zube pruža bolju otpornost na kiseline od drugih
komercijalnih nestabilnih zubnih pasti.